SVE SE VRAĆA, SVE SE PLAĆA: Aca Lukas osuđen zbog povrede časti i ugleda Olivere Kovačević

Prvi osnovni sud u Beogradu je doneo presudu po tužbi urednice RTS-a Olivere Kovačević protiv pevača Aleksandra Vuksanovića (Ace Lukasa) prema kojoj pevač na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda isplati Oliveri Kovačević 150.000 dinara.

Aleksandar Vuksanović se, kako se navodi u presudi, obavezuje da osim naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda plati i troškove parničnog postupka, kao i da o svom trošku bez komentara i odlaganja presudu integralno objavi u dnevnom listu Politika najkasnije u drugom narednom broju od dana pravosnažnosti presude.

Pravni zastupnik Olivere Kovačević Ivan Ninić rekao je da je ova presuda značajna jer ne štiti samo integritet, čast i ugled Olivere Kovačević, kao novinara, već štiti sve takmičare i članove žirija Pesme za Evroviziju od fabrikovanja lažnih afera, kojima se unižava vrednost i značaj ovog festivala.

To znači da sutra, kada pobedite sa najboljom muzičkom numerom, ne može svako, bez odgovornosti, da vas izloži napadima da ste pobedu kupili i da su rezultati glasanja namešteni“, naveo je Ninić.

U obrazloženju presude navodi se da je Olivera Kovačević podnela tužbu Prvom osnovnom sudu zbog navoda Aleksandra Vuksanovića tokom gostovanja na TV Pink 13. marta 2022. da „zna da je za nameštanje prethodne Evrovizije plaćeno 30.000 evra direktno Oliveri Kovačević“.

Primenjujući materijalno pravo na utvrđeno činjenično stanje, sud je delimično usvojio tužbeni zahtev tužilje, našavši da je sadržina izjave tuženog podobna da kod tužilje prouzrokuje duševni bol zbog povrede časti i ugleda“, navedeno je u obrazloženju presude.

Dodaje se, između ostalog, da navedena izjava tuženog predstavlja njegovu činjeničnu tvrdnju, odnosno uverenje, koje nije zasnovao na činjenici za koju bi pružio dokaze.

Sud je takođe imao u vidu da se protiv tužilje povodom ovakvog nezakonitog postupanja nije vodio, niti se vodi, bilo kakav inkriminišući postupak kojim bi joj bilo stavljeno na teret ono što mu se od strane tuženog pripisuje“, navodi se u obrazloženju.

Izvor: danas.rs