TEMA OVOGODIŠNJEG OBELEŽAVANJA USMERENA NA ZAŠTITU DECE: Međunarodni dan bez duvanskog dima 

I ovog 31. maja, na Svetski dan bez duvanskog dima, SZO i institucije javnog zdravlja iz celog sveta okupiće se kako bi podigli svest o štetnom uticaju duvanske industrije na mlade.

Tema ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima usmerena je na zaštitu dece od uticaja duvanske industrije. Cilj je da se obezbedi platforma za mlade ljude, kreatore politike i zagovornike kontrole duvana na globalnom nivou da raspravljaju o ovom pitanju i da podstiču vlade da usvoje politike koje štite mlade od manipulativnih praksi duvanske i srodnih industrija.

Iako se broj pušača smanjio tokom godina, mora se učiniti više na zaštiti ovih ranjivih grupa, naglašava Svetska zdravstvena organizacija.

Prema podacima iz 2022. godine, širom sveta najmanje 37 miliona mladih ljudi starosti od 13 do 15 godina koristi neki oblik duvana. U Evropi 11,5% dečaka i 10,1% devojčica ovog uzrasta su korisnici duvana (4 miliona).

Da bi nastavila da zarađuje milijarde dolara prihoda, duvanskoj industriji je potrebno da svake godine zameni milione kupaca koji umiru i one koji prestanu da puše. Da bi postigla ovaj cilj, radi na stvaranju okruženja koje promoviše prihvatanje duvanskih proizvoda među sledećom generacijom, uključujući slabu regulativu kako bi se osiguralo da njeni proizvodi budu dostupni i pristupačni.

Industrija takođe razvija proizvode i taktike oglašavanja koji su privlačni deci i adolescentima, dopirući do njih putem društvenih medija i platformi za striming.

Proizvodi kao što su elektronske cigarete i nikotinske kesice postaju sve popularniji među mladima. Procenjuje se da će 12,5% adolescenata u Evropi koristiti elektronske cigarete u poređenju sa 2% odraslih. U pojedinim zemljama, stope upotrebe oovih cigareta među školskom decom su dva do tri puta veće od stopa pušenja cigareta.

Duvanska industrija namerno prodaje smrtonosnu zavisnost mladim ljudima, stoga na Svetski dan bez duvanskog dima 2024 SZO poziva vlade i zajednicu za kontrolu duvana da zaštite sadašnje i buduće generacije i da smatraju duvansku industriju odgovornom za štetu koju uzrokuje.

Izvor: rts.rs