Otkiravamo šta znače stari izrazi: „Pao s´kruške”

Koliko smo puta čuli ili izgovorili neke izraze a da se i ne zapitamo šta znače, jer su se toliko odomaćili da ih gotovo svakodnevno koristimo. „Pao s’ kruške“ jedan je od takvih frazema, a kaže se za nekoga ko ne zna gde se nalazi, ko je pogubljen, zbunjen… Sve te varijante koriste se u nagativnom kontekstu.

„Nisam pao s’ kruške“ – reći će neko kad hoće da istakne kako nije lud, glup, naivan, blesav, budala i sl“, navodi se kao objašnjenje u knjizi Veselina Čajkanovića “Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama“.

Takvo značenje ovog frazema potvrđuje se i u Rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti sledećim primerom: „Da ti pozajmim novac? Pa nisam, valjda, s kruške pao?“

Veza pasti s kruške javlja se i u drugom obliku, kao poređenje. To je takođe zabeleženo u Rečniku SANU, gde piše: „kao da je pao (pala) s kruške (često kao pojačanje reči ’smeten’, ’smušen’ itd.) veoma smeten, smušen, nerazborit i sl.“ Rečnik Matice srpske dodaje još i frazem: kao s kruške (npr. odgovarati), u značenju: „neljubazno, nabusito (odgovarati)”.

Zašto baš kruška? Zbog čega su glupost, smušenost, neljubaznost i slične negativne ljudske osobine povezane baš sa drvetom kruške?

„U suprotnosti sa jabukom kruška se smatra za zlo drvo, za drvo zlih demona. U narodnim pripovetkama pod kruškom skupljaju se đavoli… Na krušci nalazi se i veštica. Da kruška može imati za veštice privlačnu snagu, vidi se i iz jedne slavonske varijante poznate formule koju veštice govore kad se mažu mašću da bi poletjele: „Ni o kladu ni o panj, ni o drvo ni o kamen, ni o krušku Todorovu““, piše Čajkanović.

On zaključuje da je staro drvo kruške kod našeg naroda na zlom glasu.

Iako je kruška, prema ovom rečniku, „u staroj religiji, izvesno, imala bolji ugled i čak uživala izvestan kult“, za šta se navode i brojni primjeri, naš narod ju je uglavnom doživljavao kao „zlo drvo“ na kome se skupljaju demoni, đavoli, veštice i druga zla čudovišta.

Zato je one koji bi se našli na krušci pa pali sa nje, narod smatrao ludim, glupim, nerazboritim. Tako su, onda, nastali i ustaljeni izrazi kao da je pao sa kruške (zbunjen, smeten, smušen) i nisam pao sa kruške (u značenju nisam lud, nisam budala, nisam glup).

Ilustracija: seoskiposlovi.com

Izvor: Danas.rs